MYA1503K
search
  • MYA1503K

MYA1503K

VHF Yagi Antenna 150-174MHz  7.1dB

Type: Yagi
Gain: 7.1 dB (5dBd)
Elements: 3
Frequency:  150-174 MHz 
Connector: SO-239
Ground:
Options:
Note: Chrome